Κάλυψη Εκδηλώσεων

Εξ ολοκλήρου κάλυψη γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, κ.α.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη εκδηλώσεων (φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση), γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, κλπ, σε όλη την Αττική, αλλά και την επαρχία.

Κάλυψη Εκδηλώσεων